Verzuimkaart

Printversie
Leerlingen zaken - leerlingzaken-verzuimkaart

Leerlingzaken heeft een verzuimkaart ontwikkeld voor alle scholen in de regio. Hierop staat beschreven welke soorten verzuim en verlof er zijn en hoe een school hierbij dient te handelen.

Heeft u de verzuimkaart nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Leerlingzaken, of download de verzuimkaart door op de onderstaande afbeelding te klikken.

  • Download Verzuimkaart:

 Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met PO raad, VO raad, NJI, Gedragswerk, VNG en Ingrado een handreiking gemaakt over nut en noodzaak van de schoolverzuimregistratie.

In de handreiking vindt u tips over hoe u schoolverzuim zo veel mogelijk kunt tegengaan en voorkomen dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten of zelfs definitief uitvallen. De tips en adviezen – veelal uit de praktijk – gaan over het benutten van de schoolverzuimregistratie, vervolgstappen bij (on)geoorloofd verzuim en goed verzuimbeleid. Ook bevat de handreiking een checklist voor een sluitende verzuimregistratie.