Verzuimloket (DUO)

Printversie
Leerlingen zaken - DUO

Het melden van verzuim is voor scholen een wettelijke verplichting sinds september 2009. Hiervoor is het Verzuimloket in het leven geroepen. Via het Verzuimloket geven scholen de gegevens door van verzuimende leerlingen. Ook de omvang van het verzuim en de acties die de school al ondernomen heeft, geven zij door in deze melding.

Leerlingzaken ontvangt deze meldingen van verzuim. In overleg met de school gaat de consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken met de jongere aan de slag om het verzuim aan te pakken. Hij probeert te achterhalen welke problematiek er eventueel bij de leerling speelt en hoe de jongere zijn opleiding weer zo snel mogelijk kan oppakken.

Eenvoudige procedure

Deze manier van werken scheelt de scholen veel werk, want zij hoeven niet meer per verzuimende leerling uit te zoeken welke gemeente of welke consulent leerplicht/RMC ze op de hoogte moeten brengen. Alle meldingen verlopen nu bovendien volgens een vaste procedure.