Project Doorbraak

Printversie
Leerlingen zaken - cover-folder-doorbraak-klein

Regio Noord-Veluwe is in 2010 het project Doorbraak gestart. Doel van het project is om schoolverlaters en hun problemen in kaart te brengen en ze een intensief traject aan te bieden, om zo het opleidingsniveau in de regio te verhogen en het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Doorbraak heeft in deze jaren in totaal zo’n 200 jongeren begeleid, allemaal met problemen op meerdere leefgebieden. In de beginjaren werden er vooral schooluitvallers begeleid die al thuis zaten. Sinds 2013 is Doorbraak dichter bij het onderwijs gekomen, door zich grotendeels op preventie van schoolverlaten te richten. Daarnaast worden de trajecten nu ingezet om (dreigende) zwerfjongeren te begeleiden, met als doel één trede omhoog te komen op de participatieladder. Ook deelt Doorbraak haar kennis en expertise in de regio, door middel van intervisiebijeenkomsten voor jongeren- en straathoekwerkers in de regio Noord-Veluwe.

Doorbraak werkt in alle gevallen met multiproblem-jongeren, waarvan hulpverleners, docenten of ambtenaren zeggen: “ik weet het even niet meer”. Doorbraak weet deze jongeren te bereiken, mobiliseert de omgeving en neemt ruis weg, waardoor er weer ontwikkeling plaats kan vinden.

Doorbraak in het kort

 • Is altijd bereikbaar
 • Kent de regionale sociale kaart
 • Staat dicht bij de jongere
 • Legt het eerste contact met een jongere
 • Is binnen een week na aanmelding ter plaatse
 • Biedt direct praktische eerste hulp
 • Versterkt en activeert eigen kracht en - netwerk
 • Leidt indien nodig toe tot aanvullende hulp
 • Houdt overzicht en verbindt professionals

Werkwijze

Doorbraak werkt met de methode Nieuwe Perspectieven. Dit is een intensieve, persoonlijke en niet-bureaucratische manier van werken. Nieuwe Perspectieven is opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Alle begeleiders van Doorbraak zijn getraind in deze methode.

De begeleiders van Doorbraak zoeken jongeren op in hun eigen omgeving (thuis, op school, op straat, bij een vriend, enz.) Zij kijken altijd welk probleem er in de startsituatie het meest urgent is en proberen daarin zo snel mogelijk een eerste verandering te bereiken. Na deze startfase werkt de jongere samen met zijn begeleider verder aan een aantal langere-termijn-doelen. Doorbraak gaat daarbij uit van wat de jongere zelf wil, maar zoekt ook intensieve samenwerking met het netwerk van een jongere (ouders, docenten, werkgever, vrienden, enz.) Hiermee wordt de eigen kracht van de jongere en diens netwerk versterkt. Tot slot  organiseert en ondersteunt Doorbraak de samenwerking tussen verschillende organisaties waar de jongere mee te maken heeft en zorgt dat er afspraken worden gemaakt. Doorbraak werkt nauw samen met Leerlingzaken, scholen en hulpverlening in de regio Noord-Veluwe.

Een traject duurt drie tot zes maanden en beslaat in totaal gemiddeld 50 uur. De daadwerkelijke investering kan variëren van 10 tot 100 uur per jongere. De jongere krijgt een vaste begeleider die altijd bereikbaar is, ook voor ouders, docenten en andere belangrijke contactpersonen. In de intensieve fase is er op meerdere momenten in de week contact met de jongere (tot zo’n zes uur per week). Een traject wordt altijd afgesloten met een nazorgfase waarin het contact wordt afgebouwd.

Jongeren aanmelden en contact opnemen

Doorbraak werkt in opdracht van de stuurgroep voortijdig schoolverlaten Noordwest-Veluwe (contactschool: Landstede) en Regio Noord-Veluwe. De werkzaamheden worden gefinancierd door het Ministerie van OC&W en de provincie Gelderland. Deelnemende gemeenten zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten en als het gaat om schoolverlaters ook Zeewolde.

Er is geen indicatie nodig voor Doorbraak en er is geen wachtlijst. Het project richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Jongeren op  het voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • tot 23 jaar en zonder startkwalificatie;
 • die niet meer op school verschijnen, die dreigen uit te vallen, of die het afgelopen schooljaar zijn uitgevallen.

OF:

 • jongeren die grote problemen in de woon-/thuissituatie hebben waardoor zij grote kans op maatschappelijke uitval lopen.

Wilt u jongeren aanmelden? Neem dan contact met ons op. Ook als u nog vragen of twijfels heeft kunt u ons mailen. We staan er altijd voor open om mee te denken, te sparren of een vrijblijvende kennismaking te plannen.