Aanval op Uitval

Printversie
Leerlingen zaken - aanval-op-schooluitval

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  gaat door met de aanval op de schooluitval. Ook de regio Noordwest-Veluwe heeft successen geboekt in het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

Convenant

Het voortgezet en middelbaar onderwijs hebben een VSV-convenant ondertekend. Daarmee hebben zij het belang van voorkomen van voortijdig schoolverlaten onderschreven. Het convenant betreft het reduceren van voortijdig schoolverlaters. Ook kunnen scholen programmagelden aanvragen om maatregelen te financieren die deze reductie ondersteunen. Daarbij is samenwerking tussen de ketenpartners essentieel. Op de website www.aanvalopschooluitval.nl is aanvullende informatie te vinden.

Meer weten over schooluitval in ons gebied? Kijk op de website www.vsvverkenner.nl.