Mutaties

Printversie
Leerlingen zaken - Mutaties

Vanaf 1 juli 2013 geldt voor alle scholen en instellingen de plicht om de in- en uitschrijvingen van leerlingen binnen zeven dagen door te geven aan het Basisregister Onderwijs (Bron). Dit geldt voor alle scholen en instellingen in het bekostigd primair onderwijs (po), (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so), bekostigd en niet-bekostigd voortgezet onderwijs (vo) en beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie (bve).

Soepel in- en uitschrijven

In het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten en handhaving van de Leerplichtwet is het essentieel dat de gemeente snel op de hoogte is van de in- en uitschrijvingen. Scholen moeten er daarom voor zorgen dat hun interne procedures goed op orde zijn. Ze kunnen de jongere die stopt met school dan meteen uitschijven en dit doorgeven aan het Basisregister Onderwijs.

Uitschrijving

De school mag een leerplichtige leerling uitschrijven, als:

  • de leerling is ingeschreven op een andere school;
  • vrijstelling is verleend door een consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken.

De school mag een leerplichtige leerling niet uitschrijven als de leerling zeer regelmatig voor een langere periode afwezig is geweest. Wanneer een leerling regelmatig afwezig is, moet dit gemeld worden bij het verzuimloket. De school mag een leerplichtige leerling ook niet uitschrijven tijdens het schooljaar als de leerling onvoldoende vorderingen maakt op school.