Veiligheidshuis NOG

Printversie
Leerlingen zaken - Veiligheidshuis-NOG

Veiligheidshuis NOG is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, politie, justitie en zorginstanties in Noord- en Oost-Gelderland. Vanuit Veiligheidshuis NOG geeft de Jeugdcoördinator voor zeven gemeenten op de Noordwest-Veluwe vorm aan de ketenaanpak:

  • minderjarige veelplegers en risicojongeren;
  • nazorg minderjarige ex-gedetineerden;
  • preventie risicojongeren en overlastgevende groepen.

Dit alles gebeurt in samenwerking met justitie, de zorg- en onderwijsketen, provincie en gemeenten. De Jeugdcoördinator is de verbindende schakel tussen de Veiligheidskamer, Leerlingzaken, Zorg en Advies Team (ZAT’s) en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

Op de website www.veiligheidshuisnog.nl vindt u meer informatie over dit samenwerkingsverband.