Stichting Leerlingenzorg

Printversie
Leerlingen zaken - Stichting Leerlingenzorg

Leerlingzaken werkt ook samen met Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe. Deze stichting is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

Deze stichting geeft advies over leerlingen die dreigen uit te vallen in het voortgezet onderwijs en adviseert over de plaatsing van leerlingen in de reboundvoorziening binnen het Onderwijs Zorg Centrum (OZC).

Alle scholen zijn wettelijk verplicht deel te nemen in een samenwerkingsverband. Vanwege de Wet Passend Onderwijs geldt deze verplichting ook voor de scholen voor speciaal onderwijs. Deze wet is van toepassing sinds 1 augustus 2014.

Op de website www.leerlingenzorgnwv.nl vindt u meer informatie over dit samenwerkingsverband.