Scholen

Printversie
Leerlingen zaken - scholengemeenschap

Leerlingzaken werkt nauw samen met alle scholen uit de regio Noord-Veluwe. Dit geldt zowel voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Ook leerlingen die in deze regio wonen, maar buiten deze regio naar school gaan, vallen onder de verantwoordelijkheid van Leerlingzaken.

De consulenten leerplicht/RMC houden op de scholen spreekuren voor zowel leerlingen als docenten en teamleiders. Daarnaast nemen zij deel aan zorgoverleggen die op de scholen plaatsvinden. Hierin worden leerlingen waar zorgen over bestaan besproken en stellen de deelnemers een plan van aanpak op ten behoeve van de leerlingen.