Vacatures

Printversie
Leerlingen zaken - vacatures-leerlingzaken

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Leerlingzaken Noord-Veluwe is onderdeel van Regio Noord-Veluwe. Sinds 1 november 2008 voert Leerlingzaken de Leerplichtwet 1969 uit voor de deelnemende gemeenten en Zeewolde. Ook verzorgt Leerlingzaken de leerplichtadministratie voor deze gemeenten. Daarnaast voert Leerlingzaken voor diezelfde gemeenten de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) uit. Met als belangrijkste doel de schooluitval terug te dringen. Bovendien coördineert Leerlingzaken leerlingenvervoer voor de gemeenten Elburg, Harderwijk en Nunspeet.

Regio Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Op een aantal beleidsvelden nemen ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde deel. Het gebied heeft ruim 165.000 inwoners. Samen met de gemeenten werkt Regio Noord-Veluwe aan de ontwikkeling van een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.