Wat doet Leerlingzaken?

Printversie
Leerlingen zaken - Wat doet Leerlingzaken

Leerlingzaken Noord-Veluwe voert de Leerplichtwet 1969 uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Dit doet Leerlingzaken sinds 1 november 2008. Tot die tijd voerden de gemeenten de Leerplichtwet zelf uit.

Het belangrijkste doel is om de schooluitval terug te dringen. Ook voert Leerlingzaken de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) uit voor deze gemeenten.

Leerlingenvervoer

Leerlingzaken verzorgt ook leerlingenvervoer voor leerlingen uit de gemeenten Elburg, Harderwijk en Nunspeet. U kunt bij Leerlingzaken terecht voor informatie, een aanvraag van leerlingenvervoer, wijzigingen en vragen.

Veiligheidshuis NOG

Ook de coördinatie van Veiligheidshuis NOG is ondergebracht bij Leerlingzaken. Het doel van Veiligheidshuis NOG is: "Het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie en het gezamenlijk aanpakken van veiligheidsproblemen binnen de regio Noord- en Oost-Gelderland." Wilt u meer weten? Bekijk de website www.veiligheidshuisnog.nl.

Regionale samenwerking

Leerlingzaken is een onderdeel van Regio Noord-Veluwe. Doelstellingen van de regionale samenwerking:

  • betere dienstverlening en kwaliteit;
  • betere bereikbaarheid voor ouders/verzorgers, scholen en andere organisaties;
  • beter toezicht op de naleving van de Leerplichtwet;
  • efficiëntere inzet van middelen (personeel, administratie, deskundigheid, overhead, reistijd, overlegsituaties).