Wethouders op bezoek in examenklassen

Printversie

Op donderdag 19 maart 2015 was de dag van de Leerplicht. Tijdens deze dag is in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Elburg en Oldebroek een aantal voortgezet onderwijsscholen bezocht door de wethouder en de leerplichtambtenaren. Het thema van de gastles was ‘Kansen op de arbeidsmarkt’.

Leerlingzaken Noord-Veluwe organiseert elk jaar op de dag van de Leerplicht een actie op de scholen in de regio. Dit jaar gingen de wethouders met de examenleerlingen in gesprek. Het thema ‘Kansen op de arbeidsmarkt’ is gekozen, omdat de bestaande arbeidsmarkt voor jongeren lastig is. Het aantal vacatures is beperkt en de opleidingseisen worden steeds zwaarder. Om het belang van doorleren en het behalen van een startkwalificatie op het netvlies te krijgen, hebben de wethouders hun uiterste best gedaan om de studenten hiervan bewust te maken.

Leerlingen zien de toekomst positief

Meerendeel van de leerlingen geven aan dat ze willen doorleren. Slecht een enkeling  wil graag aan het werk gaan. Op de vraag: of er leerlingen zijn die zich echt zorgen maken over hun toekomst, zijn de reacties veelal positief. Ze zijn nu nog volop bezig met de keuze van hun vervolgopleiding en de laatste loodjes naar hun examen in mei. Dit brengt voor veel leerlingen de nodige stress met zich mee. Als gadget kregen de leerlingen daarom een stressbal, aangeboden door Leerlingzaken Noord-Veluwe, www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl .