Versterkte aanpak terugdringen voortijdig schoolverlaters

Printversie
Leerlingen zaken - Ondertekening 3 website.jpg

Een sluitend vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat is een van de nieuwe taken die de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe, waarin gemeenten en onderwijs samenwerken, zichzelf heeft gesteld. Doel: terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters met 20% in 2020. Woensdag 9 november tekenden bij Landstede Harderwijk 25 partijen de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Het gaat goed met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Noordwest-Veluwe. Door de samenwerking tussen overheid, onderwijs en zorg is het aantal drastisch afgenomen. Dinsdag werd bekend dat dit jaar weer 20 minder jongeren zonder startkwalificatie voortijdig van school zijn gegaan, het totaal staat nu op 208.

Toekomstperspectief

Toch werd woensdag 9 november met de ondertekening van een convenant de samenwerking tussen de verschillende partijen geïntensiveerd. De minister wil namelijk dat het aantal voortijdige schoolverlaters in 2020 met nog eens 20.000 is gedaald, 20% van het huidige aantal. Dat betekent dat de regio Noordwest-Veluwe in 2020 maximaal 187 VSV-ers mag hebben.

De 25 organisaties hun handtekening gezet op 25 borden, die prominent bij elke organisatie zullen worden opgehangen. De deelnemende organisaties zijn:

  • Voorgezet onderwijs: Van Kinsbergen College, De Nuborgh, Christelijk College Nassau Veluwe, Morgencollege, RSG Slingerbos/Levant, Groevenbeek en Praktijkonderwijs Mijn School.
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs: De Ambelt, Emauscollege, De Rietschans, De Verschoorschool, De Wingerd, De Lelie.
  • MBO: Landstede, Soma College, Deltion.
  • Leerlingzaken en Stichting Leerlingenzorg.
  • Gemeenten: Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.