Scholen op de Veluwe halen betere Citoscore

Printversie
Leerlingen zaken - Cito toets

Scholen op de Veluwe en in Zeewolde scoren iets beter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de Citocijfers, die door de Onderwijsinspectie aan de Stentor zijn verstrekt. Op verzoek van dagblad De Stentor heeft de Onderwijsinspectie de Citscores van scholen in de regio openbaar gemaakt. De krant heeft de cijfers met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) opgevraagd over een periode van vijf jaar.

Publicatie Citoresultaten

Onderwijsprofessor Jaap Dronkers van de universiteit van Maastricht zegt in een reactie dat het belangrijk is dat media deze gegevens publiceren, omdat de onderwijswereld daar zelf vrij terughoudend mee is. "Ouders krijgen alleen inzicht in het reilen en zeilen van scholen als media deze informatie opvragen. De onderwijswereld is nogal in zichzelf gekeerd. Ik heb jarenlang dit soort cijfers opgevraagd en onderzocht, maar ik ben er mee gestopt vanwege mijn leeftijd en omdat ik via de sociale media de meest verschrikkelijke verwensingen naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Het zou goed zijn als scholen zelf dit soort gegevens openbaar maken. De PO-raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs) had toegezegd dat Citoresultaten zouden worden gepubliceerd via de website Vensters PO, maar er is maar een klein aantal scholen dat die belofte nakomt."

Het is voor het eerst dat de Citocijfers over 2014 bekend worden gemaakt zijn. Vorig jaar had professor Dronkers via RTL de Cito-uitslagen opgevraagd bij het ministerie van Onderwijs en gepubliceerd. De Stentor had toen alleen de cijfers voor basisscholen in Apeldoorn opgevraagd en gepubliceerd. Dit jaar heeft de krant de cijfers voor scholen op de West Veluwe en Zeewolde bij de Onderwijsinspectie opgevraagd en gekregen.

Meer informatie

Op de website van de stentor kunt u onder meer de Cito uitslagen per school en per gemeente downloaden.