MBO Tour met minister Bussemaker

Printversie
Leerlingen zaken - mbo-tour-bussemaker

Minister Bussemaker van OCW is 'on tour'. Tijdens deze zogeheten MBO Tour gaat de minister in gesprek met studenten, docenten, werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen. Onderwerp van gesprek: hoe zorgen we er samen voor dat het mbo-onderwijs ook in de toekomst goed beslagen ten ijs komt?

De minister heeft inmiddels het Graafschap College, ROC Mondriaan en ROC Ter AA bezocht. Het eerstvolgende themabezoek aan het Alfa-college en het Noorderpoort in Groningen is gepland op 18 november.

Meedenken over toekomst mbo

OCW wil de themabijeenkomsten gebruiken om een visie voor 2020 te formuleren op een toekomstbestendig mbo. De bedoeling is dat de visie in het voorjaar van 2014 naar de Tweede Kamer gaat. De minister volgen tijdens haar rondreis door het land? Dat kan via het weblog MBO Tour. Op dit weblog wordt in woord en beeld de gehele tour van de minister vastgelegd. Ook gastbloggers delen er hun ervaringen en hun mening over de toekomst van het mbo. In de Discussienotitie staat een aantal vragen waarover minister Bussemaker graag het gesprek met de mbo-scholen wil aangaan. Ook als u niet bij een bijeenkomst kun zijn, kunt u meedenken via Facebook en twitter (#mbotour), of door te mailen naar mbotour@minocw.nl.

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/evenementen/mbo-tour