Ingrado klaar voor de uitdaging in tweede helft van 2015

Printversie

Terwijl de tweede regio aan een welverdiende vakantie is begonnen, de media weer op zoek zijn naar voorbeelden van 'luxe verzuim' controles, geven wij graag aandacht aan leerlingen die de overstap VO-MBO maken. De eerste helft van 2015 ligt achter ons, zes maanden waarin veel inzet is gepleegd door leerplicht op de invoering van de Jeugdwet, de transformaties bij de gemeenten en vooral de aansluiting daarop van het aanbod van Passend onderwijs in de gemeente.

Die uitdaging is nog lang niet klaar. Sterker nog, de grote uitdaging om ook onderwijs en zorg op elkaar aan te laten sluiten komt na deze zomer pas echt op gang.

De resultaten en beleidsontwikkeling naar aanleiding van het onderzoek “Onderwijs op een andere locatie” worden na de zomer verwacht. Dat bleek tijdens het debat inget 'Algemeen overleg' in de Tweede Kamer op 30 juni. Het verslag van dit debat komt nog beschikbaar.

Voorbeelden van maatwerk


Tijdens het debat werd wel duidelijk dat de uitdaging om in maatwerk binnen de onderwijsmogelijkheden te voorzien voor alle kamerleden en de staatssecretaris groot is. Er is al veel mogelijk, daar is de eerste helft van dit jaar al veel ervaring in opgedaan. De goede voorbeelden willen we graag breed delen. Heeft u een goed voorbeeld in de gemeente? Bent u op zoek naar goede voorbeelden? Meld het ons. En houd de website, nieuwsbrief en Ingrado magazine in de gaten…. We zijn nog lang niet klaar met deze ontwikkeling.

Jongeren in een kwetsbare positie


Ingrado Magazine gaf dit keer veel aandacht aan de jongeren in een kwetsbare positie en vooral ook aan de kansen die er voor deze jongeren ontwikkeld kunnen worden. Ook op dit thema wordt in de tweede helft van 2015 veel verwacht. In de regio’s, bij het ministerie en natuurlijk staan we landelijk dicht bij alle ontwikkelingen om u goed te kunnen informeren en adviseren.

Al die ontwikkelingen dagen de vereniging Ingrado ook uit om stil te staan bij de toekomst. Dat doen we op 8 oktober tijdens een tweede debat over het recht op onderwijs in Rotterdam. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de aanmelding en locatie.

Ingrado 2020


Stil staan bij de toekomst bepaalt de agenda van het bestuur en de organisatie, het expertisecentrum van Ingrado. De ledenvergadering krijgt in het najaar een jaarplan voor 2016 voorgelegd. Diezelfde vergadering krijgt ook een meerjarenbeleidplan gepresenteerd. Hoe gaat Ingrado naar 2020? Wat is daar voor nodig? Wat kenmerkt Ingrado in 2020? Samen met de leden, de rayon contactpersonen en onze ketenpartners, ouders en jongeren willen we verkennen hoe Ingrado zich in 2020 sterk kan maken voor het Recht op Onderwijs. Ons motto “Omdat onderwijs werkt” krijgt vorm op weg naar 2020.

Daar zijn we nu al mee bezig door samen met het expertisecentrum te verkennen welke organisatie past bij de ambitie van 2020. Samen met u zullen we hier de komende tijd veel over in gesprek gaan. Alleen dan kunnen we als vereniging de beweging naar 2020 maken.

Daar doen we nu tijdens de vakantie energie en inspiratie voor op. Wij zijn klaar voor de uitdaging: samen sterk voor het Recht op Onderwijs.