Jaarverslag 2014-2015

Printversie

In het jaarverslag van Leerlingzaken Noord-Veluwe is te lezen dat preventie zijn vruchten afwerpt. Leerlingzaken heeft meer zicht gekregen op thuiszitters en in driekwart van de gevallen stopt het verzuim na de eerste melding bij Leerlingzaken. Een compleet overzicht van de activiteiten van Leerlingzaken en de ontwikkelingen in het schooljaar 2014-2015 treft u in het jaarverslag.

Leerlingzaken heeft een thuiszittersprotocol opgesteld met de samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Een thuiszitter wordt zo snel mogelijk teruggeplaatst op school, er wordt een andere school gezocht of er wordt een behandeling voor de leerling opgestart. In de tussentijd wordt er vaak ook gezocht naar een tijdelijke opvang voor de jongere zodat hij/zij wel een dagbesteding heeft. Voor al deze acties is goedkeuring van ouders nodig, omdat zij in deze situaties verantwoordelijk zijn.

Meer zicht op thuiszitters

In het afgelopen schooljaar heeft Leerlingzaken door de inzet van de consulenten leerplicht/RMC meer zicht gekregen op het aantal thuiszitters in onze regio. Vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het speciaal onderwijs (so) komen er meer meldingen binnen over thuiszitters. Vanuit het basisonderwijs zijn er geen meldingen geweest. Aankomend schooljaar wil Leerlingzaken nog meer inzetten op het melden van thuiszitters vanuit het onderwijs en met name vanuit het basisonderwijs.

Jongerenloket goede oplossing

Freddy Smit, voormalig jobcoach bij Match en nu werkzaam bij de gemeente Nunspeet als ‘matchmaker’, zou het toejuichen als er een jongerenloket komt om de jongeren in de regio Noord-Veluwe nog beter te kunnen helpen. ‘Een Jongerenloket is een soort front-office voor alle jongeren in de regio. De medewerkers van het loket bekijken in de brede zin wat er nodig is om de jongere verder te helpen op het gebied van zorg, scholing, uitkering of werk. Vanuit het loket worden de vragen uitgezet in de regio, waarbij het loket fungeert als spin in het web. In Apeldoorn, Zutphen en Deventer is een Jongerenloket en ik zie dat het goed werkt. Je krijgt de jongeren beter in beeld waardoor je hen in een eerder stadium kunt begeleiden. Ik ben ervan overtuigd dat het op langere termijn voordeliger is om te investeren in een jongere van 19 of 20 jaar dan dat hij of zij over 10 jaar aan de kant staat en een uitkering komt aanvragen.’

Download

Jaarverslag 2014-2015 van Leerlingzaken Noord-Veluwe