Handreiking schoolverzuimregistratie

Printversie
Leerlingen zaken - handreiking.jpg

Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met PO raad, VO raad, NJI, Gedragswerk, VNG en Ingrado een handreiking gemaakt over nut en noodzaak van de schoolverzuimregistratie.

In de handreiking vindt u tips over hoe scholen schoolverzuim zo veel mogelijk kunt tegengaan en voorkomen dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten of zelfs definitief uitvallen. De tips en adviezen – veelal uit de praktijk – gaan over het benutten van de schoolverzuimregistratie, vervolgstappen bij (on)geoorloofd verzuim en goed verzuimbeleid. Ook bevat de handreiking een checklist voor een sluitende verzuimregistratie.

Bekijk de handreiking >