Dag van de Leerplicht, 19 maart 2015

Printversie

Donderdag 19 maart is het de Dag van de Leerplicht. Op deze dag worden in het hele land op scholen activiteiten georganiseerd. Ook in de regio Noord-Veluwe staan we stil bij deze dag. Wethouders van de regiogemeenten en Zeewolde gaan samen met de leerplichtambtenaar op bezoek bij een aantal examenklassen in hun gemeente. Dit jaar doen ze dat met het thema ‘Kansen op de arbeidsmarkt’.

Leerlingzaken Noord-Veluwe organiseert elk jaar op de dag van de Leerplicht een actie op de scholen in de regio. Dit jaar wordt een aantal examenklassen van het voortgezet onderwijs bezocht. De jongeren uit deze klassen moeten in mei 2015 examen doen en zijn zich aan het oriënteren op een passende vervolgopleiding. Het is belangrijk dat jongeren een juiste vervolgstudie kiezen, waarmee ze in de toekomst op de arbeidsmarkt een baan kunnen vinden. De praktijk leert dat een aantal jongeren toch nog een verkeerde keuze maakt, waardoor het risico op voortijdig schoolverlaten groot is en de jongere zonder startkwalificatie de school verlaat.

Kansen op de arbeidsmarkt

Met het thema ‘Kansen op de arbeidsmarkt’ worden de studenten naar hun mening gevraagd over hoe zij de toekomst zien. Zijn er wel genoeg leer werkbedrijven en hoe vergroot je je kansen tijdens een sollicitatie?  Maken de jongeren zich zorgen over hun toekomst of hebben ze wel vertrouwen in de bestaande arbeidsmarkt? Ga ik door studeren als er geen werk is? Allemaal onderwerpen waar jongeren een mening over hebben.