Basisscholen ook aangesloten bij verzuimregister DUO

Printversie

Vanaf 01-04-2017 dient uw school alle verzuimmeldingen door te geven via het digitaal verzuimregister van DUO. Dit geldt voor alle basisscholen en (v)so-scholen. Het VO en MBO meldt al enige jaren via dit centrale verzuimregister van DUO.

Wat is er veranderd?

Het digitaal verzuimregister van DUO is in de plaats gekomen van de meldingsformulieren ‘vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim’ en ‘vermoedelijk luxe verzuim’ die op onze website stonden. Scholen hebben nu dus één plek om een verzuimmelding in te voeren, ook als een school leerlingen heeft die in verschillende gemeenten wonen. Gemeenten krijgen alle verzuimmeldingen gestandaardiseerd via één centrale plek aangeleverd. Uiteraard blijft direct contact tussen scholen en leerplicht mogelijk. Met name in geval van andere zorgen of acute problemen omtrent een leerling. Dan kunt u direct contact opnemen met de betreffende consulent Leerplicht/RMC, via ons algemene telefoonnummer 0341 - 474 480 of door te mailen naar leerlingzaken@regionoordveluwe.nl.

Welke rol heeft Leerlingzaken?

Leerlingzaken vervult een centrale rol in de succesvolle aansluiting op het verzuimregister. Belangrijk is dat het melden van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim en luxe verzuim vanaf 1 april 2017 uitsluitend digitaal gemeld kan worden. De schriftelijke of telefonische meldingen bij Leerlingzaken worden niet meer in behandeling genomen. 

Meer informatie

Op de website van Ingrado kunt u terecht voor meer informatie over de aansluiting op het verzuimregister.
Op de website van DUO vindt u meer informatie over het digitaal uitwisselen van verzuim.