Antwoorden Kennisquiz!

Printversie
Leerlingen zaken - Dag van de Leerplicht, Dag van de Leerplicht

Leuk dat u aandacht heeft voor de Dag van de Leerplicht. Hieronder kunt u de antwoorden vinden:

1. In Nederland mag en moet elk kind naar school. Wanneer ben je geheel leerplichtig?

A     van 4 jaar tot en met 18 jaar
B       van 5 jaar tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt
C     van 4 jaar tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt

2. Wat doet een consulent leerplicht/RMC?

A      controleren van scholen en boetes uitschrijven 
B        gesprekken voeren met leerlingen en soms een sanctie geven of doorverwijzen naar hulpverlening 
C     opmaken van proces-verbaal en de Leerplichtwet maken

3. Wie zijn de werkgevers van consulenten leerplicht/RMC?

A     de directeur van de school en de burgemeester
B      de burgemeester en de Minister van Justitie
C     de Minister van Onderwijs en de burgemeester

4. Mag je met je ouders op vakantie buiten de schoolvakantie?

A     ja, als je het maar netjes, eerlijk en op tijd vraagt aan de schooldirecteur
B     nee, nooit
C      nee, tenzij je ouders een seizoensgebonden beroep hebben en kunnen aantonen dat ze in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunnen.

5. Wat is een startkwalificatie?

A     een diploma op minimaal Havo niveau of MBO niveau 2
B    een VMBO-diploma theoretische leerweg
C   die heb je automatisch als je 18 jaar wordt

6. Wat gebeurt er in het voortgezet onderwijs als je niet op school bent?

A      niets, dat merken ze toch niet
B        er wordt vanuit school contact met thuis opgenomen om te vragen waar de leerling is
C      de consulent leerplicht/RMC wordt meteen ingeschakeld

7. Als je ziek bent, kan je niet naar school. Soms kan je verlof aanvragen voor: 

A      een religieuze feestdag en familiebezoek in het buitenland
B      een bezoekje aan de Efteling en helpen met verhuizen van je oma
C        bruiloft van je oom en een 25-jarig huwelijksjubileum van je ouders

8. Waarom is er een Leerplichtwet?

A      om scholen te verplichten kinderen van arme ouders toe te laten
B        om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid
C      om ouders een middel te geven hun kind op school te krijgen

9. Wat moeten je ouders doen als jij ziek bent en niet naar school kan?

A      de dokter bellen en hem om een briefje voor school vragen
B        naar school bellen en jou ziek melden
C      jou lekker verwennen zodat je snel beter bent, school komt later wel

10. Wat kan er gebeuren als je spijbelt op het voortgezet onderwijs?

A       Ik mis hierdoor mijn proefwerk en ga dan niet over
B        Er komt een sanctie vanuit school, de consulent leerplicht/RMC kan in geschakeld worden en ik kan doorverwezen worden naar Halt
C      De school belt mijn ouders en zij krijgen dan een werkstraf