Minder voortijdig schoolverlaters Noordwest-Veluwe

Printversie
Leerlingen zaken - Burgemeester Hoogendoorn

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is fors gedaald. Het afgelopen schooljaar heeft een sterke vermindering laten zien van 165 jongeren. In schooljaar 2012-2013 hebben 312 jongeren hun opleiding voortijdig verlaten. In het schooljaar 2011-2012 waren er nog 477 voortijdig schoolverlaters in onze regio.

Zowel het VO als het MBO in onze regio hebben een reductie laten zien. Het voortgezet onderwijs, waar de uitval vorig jaar voor het eerst minder dan 1% was, wist ook een sterke daling te realiseren tot 0,6%. In het mbo is de uitval verder gezakt onder de 6%. De daling is ook landelijk te zien. In het afgelopen schooljaar is het aantal schoolverlaters gedaald naar 27.950 jongeren. Ten opzichte van schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 8.300 jongeren.

Mooi resultaat

Dit resultaat is te danken aan een gemeenschappelijke inspanningen van het Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Leerplicht (RMC) en de gemeenten in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een gezamenlijke aanpak blijkt te werken, waarbij projecten als doorlopende leerlijnen van VMBO-MBO en het begeleiden van jongeren met meer complexe problemen, belangrijke pijlers zijn. Ook is de aandacht meer gericht op verzuim, zowel op het VO als op het MBO.

Intensieve aanpak

“Het terugdringen en voorkomen van verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij meerdere partijen. In de eerste plaats bij het thuisfront, de leerling zelf en de scholen. De overheid komt in actie als één van die partijen het verzuim niet kan stoppen. Dat doet de overheid in het belang van het kind en in het belang van de samenleving. Wanneer een jongen of meisje zonder kwalificatie het onderwijs verlaat, kan het zijn dat een jongere ontspoort of uiteindelijk in een bijstandssituatie belandt. In beide gevallen zijn er alleen maar verliezers. Juist daarom zijn we blij met de recente cijfers, waaruit blijkt dat onze intensieve aanpak werkt”, aldus Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van Oldebroek en lid dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe, waar Leerlingzaken Noord-Veluwe een onderdeel van is. Omdat het niet vanzelf gaat, blijven de gemeenten in de toekomst investeren in een goed georganiseerd netwerk met scholen en maatschappelijke partners om de jongeren in beeld te houden.