Nieuws

 • Basisscholen ook aangesloten bij verzuimregister DUO

  10-05-2017

  Vanaf 01-04-2017 dient uw school alle verzuimmeldingen door te geven via het digitaal verzuimregister van DUO. Dit geldt voor alle basisscholen en (v)so-scholen. Het VO en MBO meldt al enige jaren via dit centrale verzuimregister van DUO. Wat is er

  Lees meer
 • Controle op schoolverzuim Voorjaarsvakantie 2017

  15-02-2017

  De consulenten leerplicht van Leerlingzaken Noord-Veluwe gaan weer controleren op luxe verzuim. Op vrijdag 24 februari 2017, de dag voor de Voorjaarsvakantie, vinden er controles plaats in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, ...

  Lees meer
 • Jaarverslag 2015-2016 aangeboden aan gemeenten

  02-01-2017

  Leerlingzaken Noord-Veluwe heeft het jaarverslag over het schooljaar 2015-2016 aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Naast een terugblik op de

  Lees meer
 • Versterkte aanpak terugdringen voortijdig schoolverlaters

  10-11-2016

  Een sluitend vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat is een van de nieuwe taken die de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe, waarin gemeenten en onderwijs samenwerken, zichzelf heeft gesteld. Doel: terugdringen van het aantal ...

  Lees meer
 • Handreiking schoolverzuimregistratie

  12-10-2016

  Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met PO raad, VO raad, NJI, Gedragswerk, VNG en Ingrado een handreiking gemaakt over nut en noodzaak van de schoolverzuimregistratie. In de handreiking vindt u tips over hoe scholen schoolverzuim zo .

  Lees meer
 • Animatiefilm van Leerlingzaken online! #trots

  04-07-2016

  Met trots presenteren we u via You Tube onze nieuwe bedrijfsfilm. Hierin laten we zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Geniet met ons mee, https://youtu.be/ie7fvWUjERY Team Leerlingzaken

  Lees meer
 • Controle op schoolverzuim voorjaarsvakantie 2016

  08-02-2016

  De consulenten leerplicht van Leerlingzaken Noord-Veluwe gaan weer controleren op luxe verzuim. Op vrijdag 19 februari 2016, de dag voor de voorjaarsvakantie, vinden er controles plaats in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, ...

  Lees meer
 • Thuiszitters

  15-12-2015

  Het terugdringen van het aantal thuiszitters is een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. Ieder kind dat thuiszit, is er namelijk één te veel. Van alle  betrokkenen mag dus worden verwacht dat ze zich maximaal en ...

  Lees meer
 • Jaarverslag 2014-2015

  12-10-2015

  In het jaarverslag van Leerlingzaken Noord-Veluwe is te lezen dat preventie zijn vruchten afwerpt. Leerlingzaken heeft meer zicht gekregen op thuiszitters en in driekwart van de gevallen stopt het verzuim na de eerste melding bij Leerlingzaken. Een .

  Lees meer
 • Aantal jongeren met betaalde baan neemt toe

  05-10-2015

  Het aantal jongeren met een betaalde baan neemt toe en de werkloosheid onder de jeugd neemt af.   In het tweede kwartaal waren er 629.000 jongeren aan het werk, 21.000 meer dan een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid nam ...

  Lees meer
 • Factsheet NJI: 18+ en dan? Overgang van jongere naar volwassene

  30-07-2015

  Als je 18 jaar wordt ben je volwassen in Nederland. Je krijgt dan als jongere rechten en plichten die horen bij een volwassene. Dat is fijn, maar soms ingewikkeld. Als je extra ondersteuning nodig hebt bijvoorbeeld.  Het Nederlands ...

  Lees meer
 • Ingrado klaar voor de uitdaging in tweede helft van 2015

  16-07-2015

  Terwijl de tweede regio aan een welverdiende vakantie is begonnen, de media weer op zoek zijn naar voorbeelden van 'luxe verzuim' controles, geven wij graag aandacht aan leerlingen die de overstap VO-MBO maken. De eerste helft van 2015 ligt ...

  Lees meer
 • Geef alle schoolgaande kinderen vijf snipperdagen!

  30-06-2015

    Blog door Hester Zitvast Een kwart van de Nederlanders blijft thuis deze zomer. Ze gaan niet op vakantie en de belangrijkste reden daarvoor is het geld. Of beter: het gebrek aan geld. Met een ondergemiddeld inkomen kun je het ...

  Lees meer
 • Wethouders op bezoek in examenklassen

  23-03-2015

  Op donderdag 19 maart 2015 was de dag van de Leerplicht. Tijdens deze dag is in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Elburg en Oldebroek een aantal voortgezet onderwijsscholen bezocht door de wethouder en de leerplichtambtenaren. Het thema van ..

  Lees meer
 • Dag van de Leerplicht , 19 maart 2015

  17-03-2015

  Donderdag 19 maart is het de Dag van de Leerplicht. Op deze dag worden in het hele land op scholen activiteiten georganiseerd. Ook in de regio Noord-Veluwe staan we stil bij deze dag. Wethouders van de regiogemeenten en Zeewolde gaan samen met de ...

  Lees meer
 • Controle op schoolverzuim rondom voorjaarsvakantie 2015

  17-02-2015

    De consulenten leerplicht van Leerlingzaken Noord-Veluwe gaan weer controleren op luxe verzuim. Op vrijdag 20 februari 2015, de dag voor de voorjaarsvakantie, vinden er controles plaats in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, ..

  Lees meer
 • Scholen op de Veluwe halen betere Citoscore

  14-07-2014

  Scholen op de Veluwe en in Zeewolde scoren iets beter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de Citocijfers, die door de Onderwijsinspectie aan de Stentor zijn verstrekt. Op verzoek van dagblad De Stentor heeft de Onderwijsinspectie de ...

  Lees meer
 • Landelijke aftrap Ingrado project Verzuim 18+: We missen je

  10-07-2014

  Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor Leerplicht en RMC, gaat het komende jaar extra aandacht besteden aan verzuim onder leerlingen van 18 jaar en ouder. Dat gebeurt in de vorm van het project Verzuim18+ We missen je. Doel is een duurzame ..

  Lees meer
 • Leerlingzaken feliciteert alle geslaagden!

  12-06-2014

  Na een periode van hard werken kun je nu genieten van het feit dat je diploma op zak is. Weet je al welke vervolgopleiding je wilt doen? Vergeet niet door de vakantiestemming je in te schrijven voor je vervolgopleiding. Ben je er nog niet aan toe ...

  Lees meer
 • Examenkandidaten, veel succes gewenst!

  16-05-2014

  De examens zijn begonnen. Een spannende tijd voor alle eindexamenkandidaten en hun ouders. De consulenten van Leerlingzaken Noord-Veluwe wensen jullie allemaal veel succes. En als dan dat felbegeerde papiertje op zak is…heerlijk vakantie ...

  Lees meer
 • Studenten moeten zich aanmelden voor 1 mei

  30-04-2014

  Aankomende studenten moeten zich dit jaar voor het eerst al op uiterlijk 1 mei aanmelden voor de studie die ze na de zomer willen gaan volgen. Een paar dagen voor de deadline lijkt het erop dat nog lang niet alle van de naar schatting 190.000 nieuwe

  Lees meer
 • Doe mee! Fitste Juf & Meester

  01-04-2014

  Dit jaar zoekt de Gelderse Sport Federatie weer de Fitste Juf en Meester van Gelderland. Geeft uw school ook het goeie voorbeeld? Schrijf uw school dan nu in! U ontvangt dan een deelnamepakket met de benodigde materialen en uitleg. Wie weet komt ...

  Lees meer
 • Antwoorden Kennisquiz!

  20-03-2014

  Leuk dat u aandacht heeft voor de Dag van de Leerplicht. Hieronder kunt u de antwoorden vinden: 1. In Nederland mag en moet elk kind naar school. Wanneer ben je geheel leerplichtig? A     van 4 jaar tot en met 18 ...

  Lees meer
 • Dag van de Leerplicht: De kennisquiz!

  17-03-2014

  Donderdag 20 maart 2014 is het de Dag van de Leerplicht. Op deze dag wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. Leerlingzaken Noord-Veluwe organiseert elk jaar rondom deze dag een actie op de scholen in de regio.  KennisQuiz Dit jaar ...

  Lees meer
 • Passend Onderwijs en gelijke behandeling

  18-02-2014

  Op 18 februari 2014 start het College voor de Rechten van de Mens een campagne over passend onderwijs en gelijke behandeling. Met deze campagne vraagt het College aandacht voor de verhouding tussen passend onderwijs en gelijke behandeling.

  Lees meer
 • Leerlingzaken controleert luxe verzuim rond voorjaarsvakantie

  29-01-2014

  De voorjaarsvakantie staat dit jaar gepland in de week van zaterdag 15 februari 2014 tot en met zondag 23 februari 2014. Voor veel skiliefhebbers een week om samen met de kinderen van een gezellige wintersportvakantie te gaan genieten. De .

  Lees meer
 • Regio Noord-Veluwe bereidt zich voor op Wet passend onderwijs

  28-01-2014

  Vier samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en acht gemeenten willen de komende jaren nadrukkelijk met elkaar optrekken. Op 1 augustus 2014 gaat namelijk de Wet passend onderwijs in. Dit betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek ...

  Lees meer
 • Aantal voortijdig schoolverlaters Noordwest-Veluwe daalt fors

  28-01-2014

  Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is fors gedaald. Het afgelopen schooljaar heeft een sterke vermindering laten zien van 165 jongeren. In ...

  Lees meer
 • VMBO-examenleerlingen: Pak je kansen met beide handen!

  09-12-2013

  VMBO-leerlingen: Pak je kansen met beide handen! Wethouder Laurens Klappe van Ermelo bezocht op 4 december de eindexamenleerlingen van VMBO Groevenbeek in Ermelo. Hij reikte aan de leerlingen touchgloves-handschoenen uit. Hiermee start de actie van

  Lees meer
 • MBO Tour Bussemaker

  03-12-2013

  Minister Bussemaker van OCW is 'on tour'. Tijdens deze zogeheten MBO Tour gaat de minister in gesprek met studenten, docenten, werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen. Onderwerp van gesprek: hoe zorgen we er samen voor dat het mbo-onderwijs ook .

  Lees meer
 • Leerlingzaken Noord-Veluwe ís er voor de schooljeugd

  18-11-2013

  Dit jaar viert Leerlingzaken Noord-Veluwe haar 5-jarig jubileum. Sinds 1 november 2008 voert zij de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Met als doel dat zoveel mogelijk ...

  Lees meer
 • Jubileumfeest Leerlingzaken 5 jaar succesvol

  14-11-2013

  Dit jaar viert Leerlingzaken Noord-Veluwe haar 5-jarig jubileum! Het lustrum is op 1 november in het Christelijk VMBO Harderwijk, locatie Spectrum, gevierd. Bestuurders, netwerkpartners en scholen werden hier feestelijk ontvangen. De rode loper lag .

  Lees meer
 • Plannen Passend Onderwijs

  30-09-2013

  Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerkingsverbanden in de ...

  Lees meer