Voor wie?

Printversie
Leerlingen zaken - leerlingenvervoer Noord-Veluwe

Kan uw kind niet zelfstandig naar school, bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of gedragsproblemen? Dan is er voor uw kind leerlingenvervoer. In sommige gevallen kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is.

De voorwaarden voor leerlingenvervoer verschillen per gemeente. Aan de hand van de overeenkomsten met de gemeenten, bepaalt Leerlingzaken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Op de pagina Leerlingenvervoer aanvragen vindt u de verordeningen (voorwaarden) per gemeente en de formulieren die u nodig heeft voor uw aanvraag.