Downloads

Printversie

Leerplichtformulieren voor scholen

Verzuimkaart Leerlingzaken Regio Noord-Veluwe 47kB Downloaden
       
Handreiking Verzuimadministratie 2mB Downloaden
       
Aanvraag vrijstelling schoolbezoek 5 jarigen 68kB Downloaden
       
Meldingsformulier vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim 181kB Downloaden
       

Leerplichtformulieren voor ouders/verzorgers

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek (10 dagen of minder, wegens extra verlof of andere gewichtige omstandigheden) 99kB Downloaden
       
Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht 111kB Downloaden
       
Formulier aanvraag vervangende leerplicht of vrijstelling kwalificatieplicht 187kB Downloaden
       
Verklaring van ouders/verzorgers t.b.v. trekkend bestaan 209kB Downloaden
       
Formulier verklaring van ouders/verzorgers t.b.v. bezwaar tegen de richting van de school 186kB Downloaden
       
Verklaring bezoeken van school in buitenland 180kB Downloaden
       
Verklaring werkgever zelfstandige 170kB Downloaden
       

Publicaties

Folder Leerplicht & Kwalificatieplicht 2mB Downloaden
       
Folder Vrijstelling van leerplicht & kwalificatieplicht 2mB Downloaden
       
Folder RMC en Startkwalificatie 4mB Downloaden
       
Folder Verlof buiten de schoolvakanties 2mB Downloaden
       
Jaarverslag Leerlingzaken 2014-2015 2mB Downloaden
       
Jaarverslag Leerlingzaken 2015-2016 3mB Downloaden
       
Jaarverslag Leerlingzaken 2016-2017 5mB Downloaden
       
Folder Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) 582kB Downloaden