Ziek

Printversie
Leerlingen zaken - ziek

Steeds vaker signaleren scholen dat sommige jongeren regelmatig afwezig zijn vanwege ziekte. Ziekte is in principe  een geldige reden voor verzuim. Alleen komt het steeds vaker voor dat de ziekmelding onterecht is en/of dat het ziekteverzuim een signaal is van andere problemen.

Wat doet de schoolarts?

De school kan in overleg met de deelnemers aan het zorgoverleg de schoolarts vragen om een leerling die vaak ziek gemeld wordt op te roepen voor een gesprek. De schoolarts brengt aan de hand van het gesprek de medische klachten in beeld. Ouders/verzorgers worden ook uitgenodigd voor dit gesprek. De schoolarts beoordeelt of alle medische- en ondersteunende hulp ingezet wordt om te zorgen dat het beter gaat. Zo kunnen scholen een leerachterstand of schooluitval voorkomen.

Voor meer informatie over de schoolarts kan je kijken op de site www.ggdnog.nl.