Verzuim

Printversie
Leerlingen zaken - verzuim

Er zijn verschillende soorten verzuim. Er kan sprake zijn van absoluut verzuim, relatief verzuim en luxe verzuim. Leerlingzaken neemt alle soorten verzuim in behandeling. Elk soort verzuim heeft zijn eigen consequentie.

Absoluut verzuim

We spreken van absoluut verzuim als jongeren niet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling, terwijl zij niet zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het gaat hierbij om jongeren die wel bij een gemeente in de regio Noord-Veluwe staan ingeschreven, nog leerplichtig zijn of nog een startkwalificatie moeten halen. De ouders/verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor absoluut verzuim. Wanneer ze niet aan deze verplichting voldoen, dan maakt Leerlingzaken een proces verbaal tegen hen op.

Relatief verzuim

Relatief verzuim is verzuim waarbij de leerling en/of zijn ouders/verzorgers niet aan de verplichting hebben voldaan om te zorgen voor geregeld schoolbezoek, terwijl de leerling geen vrijstelling heeft van deze verplichting.

Luxe verzuim

Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat. Ouders/verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk.