Spijbelen en te laat komen

Printversie
Leerlingen zaken - Spijbelen en te laat komen, Spijbelen en te laat komen

Wij zijn er niet alleen om jou op de vingers te tikken. Wij zoeken juist naar oplossingen voor problemen die jou als leerling belemmeren. De consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken heeft een goed inlevingsvermogen en heeft inzicht in de problemen van spijbelaars en telaatkomers.

Op zoek naar oplossingen

Als er problemen zijn die jouw schoolloopbaan belemmeren, willen we jou helpen. We kunnen bijvoorbeeld bemiddelen als er een conflict is tussen de school en jou. Ook kunnen we je doorverwijzen naar de hulpverlening. Dit is altijd in overleg en met toestemming van jou.

Consequenties van spijbelen en te laat komen

Wanneer je niet stopt met spijbelen of te laat komen krijg je een Halt-straf opgelegd door de consulent leerplicht/RMC. Dit is een taakstraf zonder dat je bij de kinderrechter moet verschijnen. Het kan ook zijn dat de consulent een proces-verbaal naar de Officier van Justitie stuurt. Dit betekent dat er een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming komt en dat je voor de kinderrechter moet verschijnen. De rechter zal je dan een taak-, leer-, of geldstraf geven.