Voortgezet onderwijs

Printversie
Leerlingen zaken - Voortgezet onderwijs, Voortgezet onderwijs

Na groep 8 ga je naar het (speciaal) voortgezet onderwijs, ook wel de middelbare school genoemd. Er verandert veel als je naar het voortgezet onderwijs gaat: een nieuwe klas, wisselende lesroosters, verschillende docenten, andere lokalen en veel meer eigen verantwoordelijkheid.

Ook op het voortgezet onderwijs moet je iedere schooldag aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat je op tijd bent en alle lessen volgt. Je bent hier zelf voor verantwoordelijk, samen met je ouders/verzorgers. Zorg dat je zelf je zaken op orde hebt: spijbel niet, blijf niet thuis, ga niet op straat hangen en ken je lesrooster. Lukt dat een tijdje minder goed? Een mentor kan je hierin ondersteunen.

Voel je je niet op je plek?

Het kan gebeuren dat je niet op de juiste plek zit. Je voelt je niet op je gemak op school, je volgt niet het juiste soort onderwijs, je wordt gepest of je vindt het te ver weg. Welk probleem je ook hebt, ga niet spijbelen, maar zoek hulp. Ook als de oorzaak buiten de school ligt. Schakel je ouders/verzorgers of je mentor in. Wanneer je toch gaat spijbelen dan komt er een gesprek met de consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken.

Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar?

Op de website Go VMBO lees je hoe het voortgezet onderwijs in Nederland in elkaar zit en welke soorten opleidingen en leerwegen er zijn. Deze kennis helpt je bij het maken van een keuze voor een opleiding en school in het voortgezet onderwijs!

Links over voortgezet onderwijs