Basisschool

Printversie
Leerlingen zaken - leerplicht

Uw kind mag naar de basisschool wanneer het 4 jaar is. In Nederland gaat de leerplicht in op het moment dat uw kind 5 jaar is. Om precies te zijn: de leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. U kiest zelf een basisschool uit. Begin vroeg met uw zoektocht naar een geschikte school, dan bent u er zeker van dat uw kind op de school van uw voorkeur terecht kan.

Uw kind start in groep 1 en over het algemeen start uw kind in groep 3 met leren lezen en schrijven. In groep 8 zal er een CITO- of NIO-toets worden afgenomen, om te kunnen kijken welk soort voortgezet onderwijs het best bij uw kind aansluit.

Kijk op de website van uw gemeente voor een overzicht van alle basisscholen: