Inschrijven voor school

Printversie
Leerlingen zaken - Inschrijven voor school

Uw kind mag naar de basisschool wanneer het 4 jaar is. In Nederland gaat de leerplicht in op het moment dat uw kind 5 jaar is. Om precies te zijn: de leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. U kiest zelf een basisschool uit. Begin vroeg met uw zoektocht naar een geschikte school, dan bent u er zeker van dat uw kind op de school van uw voorkeur terecht kan.

De basisschool kiezen

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Het is belangrijk dat u uw kind tijdig aanmeldt bij een basisschool. Sommige basisscholen hebben een wachtlijst. Om een goede keuze te maken, kunt u informatie verzamelen over basisscholen in uw omgeving. Om aan informatie over een basisschool te komen, kunt u:

  • een informatieavond of les van de school bijwonen;
  • de website van de school bekijken;
  • de schoolgids of het schoolplan lezen (vaak digitaal beschikbaar);
  • praten met de schooldirecteur of met andere ouders/verzorgers;
  • de resultaten van de school bekijken op de website van de Onderwijsinspectie.

Overzicht van basisscholen

Kijk op de website van uw gemeente voor een overzicht van alle basisscholen

Uw kind aanmelden bij de basisschool

Bij het inschrijven geeft u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind door. Neem hiervoor het geboortebewijs of het identiteitsbewijs van uw kind mee. Als uw kind naar een andere school gaat, kunt u ook het bewijs van uitschrijving van de oude school meenemen.

Uw kind inschrijven bij middelbaar onderwijs of vervolgonderwijs

Adressen van middelbaar onderwijs vindt u op de website van de MBO Raad, de koepelorganisatie voor Regionale Opleidingen Centra (ROC's). Op de website van de HBO-raad (koepelorganisatie) vindt u adressen van hogescholen. Adressen van universiteiten vindt u op de website van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Voor adressen van hogescholen en universiteiten kunt u ook terecht op de website studiekeuze123.nl.