Ben ik leerplichtig?

Printversie
Leerlingen zaken - Ben ik leerplichtig

Als jij in Nederland woont en je bent tussen de 5 en 18 jaar, dan ben je leerplichtig. Om precies te zijn: de echte leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin jij vijf jaar bent geworden. Meestal gaan kinderen al vanaf hun vierde levensjaar naar school.

Wanneer eindigt mijn leerplicht?

Jouw leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar bent geworden of aan het einde van je twaalfde schooljaar. Aansluitend op de leerplicht geldt de ‘kwalificatieplicht’.

Maar wat is dan een kwalificatieplicht?

Na de leerplicht moet je als jongere een startkwalificatie behalen, wanneer je:

  • nog geen 18 jaar bent;
  • én nog geen startkwalificatie hebt behaald.

Een startkwalificatie behalen betekent dat je onderwijs moet volgen dat gericht is op het behalen van een mbo-2, een havo- of vwo-diploma. Uitzondering hierop zijn zeer moeilijk lerende kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren die zijn toegewezen aan het praktijkonderwijs. Ook geldt de kwalificatieplicht niet voor jongeren die in het voortgezet speciaal onderwijs het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of het uitstroomprofiel dagbesteding hebben gevolgd en voor jongeren die in het bezit zijn van een getuigschrift of een diploma van het praktijkonderwijs.