18+ verzuim

Printversie
Leerlingen zaken - verzuim 18 jaar

Stel, je bent 18 jaar of ouder en bewust of onbewust kies je ervoor om lessen te missen. Je spijbelt. Of je hebt moeite om je bed uit te komen en komt veelvuldig te laat. Wat zijn de gevolgen van dit verzuim voor jou?

De schoolgids

Een school kan zelf interne regels voor verzuim instellen. Deze staan in de schoolgids en maken onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst die jij hebt ondertekend. Ook staat hier waarschijnlijk in dat je ouders/verzorgers betrokken worden bij de aanpak van jouw verzuim. Deze regels gelden voor alle jongeren.

Als je de wettelijke termijnen overschrijdt, dan is school verplicht dit te melden bij het verzuimloket (DUO). De regels die voor jou gelden staan op de verzuimkaart onder het kopje ‘Niet leer- en kwalificatieplichtigen 18 – 23 jaar’.

Wettelijk kader van verzuim 18+

Dienst Eitvoering OnderwijsDe school moet verzuim van jongeren, ouder dan 18 jaar, binnen een maand melden via het verzuimloket (DUO) bij Leerlingzaken. Ook kan de school bij vermoeden van ernstige problemen die de schoolgang belemmeren, besluiten al eerder een melding te doen bij het verzuimloket.

Je kunt dan een uitnodiging verwachten voor een gesprek met een consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken. Ook wanneer je ervoor kiest om helemaal te stoppen met je opleiding zal Leerlingzaken contact met je opnemen. De consulent kan je begeleiden naar een passend leer- of werktraject. Kijk op de pagina Wat biedt het RMC? voor meer informatie.

Gevolgen voor je studiefinanciering

Denk er wel aan dat het gevolgen heeft voor je studiefinanciering, als je besluit met je opleiding te stoppen. Ga naar de website van DUO voor meer informatie.