18+ Verwijsindex Gelderland

Printversie
Leerlingen zaken - Verwijsindex Gelderland

Wanneer jouw schoolgang wordt belemmerd door omstandigheden, kan er een signaal afgegeven worden in de Verwijsindex Gelderland. Dit kan gedaan worden door jouw leerkracht, Leerlingzaken of door een hulpverleningsinstantie.

Het kan zijn dat je hulp krijgt van meerdere partijen. Het is de taak van de begeleider om te zorgen voor een soepele samenwerking tussen deze partijen. Want het doel is natuurlijk jou beter te kunnen begeleiden.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Verwijsindex Gelderland.