Uitkering en werk

Printversie
Leerlingen zaken - uwv-werkbedrijf

Lukt het je niet om een baan of leerwerkplek te vinden? Doe dan een aanvraag voor een bijstandsuitkering (op basis van de Participatiewet). Heb je al een arbeidsverleden? Dan heb je misschien recht op een WW-uitkering (voluit: werkloosheidswet).

Ga naar de website www.werk.nl om te kijken of je in aanmerking komt voor een van beide uitkeringen. Houd hierbij je DigiD-code bij de hand. De procedure wordt op de site uitvoerig beschreven. Kom je er niet uit? De consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken kan je hierbij ondersteunen.